Ветераны русской службы, соединяйтесь!

ROLL-CALL OF SOME OF THOSE WHO WORKED AT THE BBC RUSSIAN SERVICE

(СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ; ЗАСЛАНЦЕВ НЕ УЧИТЫВАЕМ)


Alexandr Babayan
Anna Balon
Yefim Barban (Jerald Wood)
Alexandre Baranov
Liz Barnes
Sarah Beck
Andrei Beketov
George Ben
Tanya Ben
Yakov Berger
Oleg Boldyrev
Mark Brayne
Yury Brengauz
David Buckley
Tony Cash
Clare Celery
Vera Chalidze
Teresa Cherfas
Senya Clanaman
Venetia Cross
Vicky Dannreuther
Xenya De Berner
Sasha Donde
Zhenya Donde
Eta Drits
Katya Duliba
Volodya Eigenbrot
Barry Elliott
Veronica Fairbairn-Smith
Lyonya Feigin
Lyonya Finkelstein (Fink)
Lyonya Finkelstein (Vladimirov)
Linda Flay
Gabriel Gatehouse
Sarah Gibson
Zinik Gluzberg
Yury Goligorsky
Angelina Grasso

Milada Haig
Malcolm Haslett
Olya Helly
Nadya Kakurina
Alexander (Alik) Kan
Jessica Kaner
Pasha Kanevsky
Masha Karp
Sasha Kisselyov
Yuri Kolker
Tanya Kolker-Kostina
Samantha Kolupov
Kolya Kozhevnikov
Vladimir Kozlovsky
Zdenka Krizman
Dina Kudryasheva
Lucy Kuritsky
Tanya Krasnyanskaya
Seva Levenstein
Galya Levenstein
Sasha Levich
Lyonya Luneev
Fima Maidanek
Paul Marsh
Borya Maximov
Alison McConnel
Heather McGill
Ilona Medvedeva, Lady Rogers
Diran Meghreblian
David Morton
Keishni Navaratnam
Grigory_Nekhoroshev
Edik Ochagavia
Richard Owen
Robert Parsons
Denis Pekarev
Vladimir Pimonov
Igor Pomerantsev
Graham Poole

Alison Ponting
Milan Popovic
Alfred Porter
David Powers
Natasha Ray
Liz Robson
Vladimir Rodzianko Jn
Angus Roxborough
Silva Rubashova
Natasha Rubenstein
Misha Sandomirsky
Victor Savitsky
Tim Sebastian
Irina von Schlippe
Dima Shaklanov
Israel Shamir
Ira Shumovich
Vera Shturman
Irena Shtutina
Fima Slavinsky
Masha Slonim
Boris Sosna
Sonya Spilberg (Rayevskaya)
Nina Staviskaya-Serman
John Stevenson
Sasha Stupnikov
Peter Udell
Aziz Ulugov
Mykola Veresen
Masha Vovchok
Anya Wheatcroft
Rita Weissman
Sasha Zhuravlyov
Anya Zinovieva
Frank Williams
Sam Yossman
Tim Whewell
Andrew Whitley